MISTRZ Ruchu

Zajęcia z Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Veroniki Sherborne

Ruch wykonywany świadomie i w określonym celu jest nieocenionym wspomagaczem rozwoju każdego dziecka. Zgodnie z ustaleniami V. Sherborne, dzięki takim zajęciom rozwijać możemy świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz świadomość relacji społecznych. Poprzez dobrze zorganizowane, specjalistyczne sesje chcemy pomagać dzieciom w odkrywaniu i eksploatowaniu wszystkich tych wymiarów. Pani Magda oraz Pani Wiola posiadają ukończone specjalistyczne kursy w tym kierunku oraz posiadają certyfikaty uprawniające do pracy tą wspaniałą metodą.

Na zajęciach z ruchu rozwijającego będziemy bawić się wspólnie, a naszym jedynymi „przyrządami” będą nasze własne ciała: do przeprowadzenia udanej sesji potrzeba jedynie wolnej przestrzeni oraz grupki uczestników.

Zajęcia prowadzone przynajmniej raz w tygodniu przez Panią Magdę i Panią Wiolę. Zajęcia nieodpłatne.

Uwaga: dzieci jeszcze więcej korzyści wynoszą z zajęć, jeżeli ich partnerami są osoby dorosłe, zatem, jeżeli uda się zebrać chętnych rodziców raz na jakiś czas planujemy organizować wspólne popołudniowe sesje!