MISTRZ Matematyki

Zajęcia matematyczne

Mistrz matematyki to system wspomagania myślenia matematycznego dzieci. Nasze propozycje opierają się na Dziecięcej Matematyce profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej. Głównym celem jest nauczenie dzieci, że matematyka to nie tylko ciągi działań arytmetycznych, ale również sposób myślenia o otaczającym świecie, który w znaczący sposób wspomaga jego rozumienie. Nasze dzieci będą miały okazję do wspaniałej zabawy wspomagającej logikę i myślenie matematyczne, dzięki czemu zbudują fundament, na którym opierać się będzie nauka matematyki we wszystkich kolejnych latach edukacji.

Na fascynujący świat zabaw z liczeniem oraz organizacją obiektów w przestrzeni zaprasza Pan Jarek, który jest magistrem matematyki, a świat cyfr to jego pasja, którą chce się podzielić z naszymi dziećmi na podstawie autorskiego programu.

Zajęcia grupowe, odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia nieodpłatne.